Category Archives: 8infinities-Energie Reiki

Cele 7 legi spirituale ale succesului

  • Stress-Free-Life-

Deseori avem senzatia ca in viata noastra succesul este o intamplare sau din contra, intarzie sa apara. Astazi va dezvalui una din legile spirituale ale succesului iar atunci cand o vei pune in aplicare vei vedea cum viata ta capata instant o alta turnura.

Succesul în viaţă ar putea fi definit ca o expansiune continuă a fericirii şi ca o împlinire progresivă a scopurilor nobile pe care şi le propune omul. Succesul este capacitatea noastră de a ne împlini dorinţele fără eforturi deosebite. În mod curios, oamenii au considerat dintotdeauna că pentru a atinge succesul este nevoie de eforturi uriaşe, sacrificându-i de multe ori pe cei din jur.

Avem nevoie astăzi de o viziune mai spirituală asupra succesului şi prosperităţii, care reprezintă curgerea abundentă a tot ceea ce este bun în lume către noi. Cunoaşterea şi practica legilor spirituale ne permit să intrăm în armonie cu natura, creând ceea ce avem nevoie într-o stare de bucurie şi iubire, dar şi de detaşare.


Succesul are multe feţe; bogăţia materială nu reprezintă decât una din componentele sale. Mai mult, el trebuie privit ca o călătorie, nu ca destinaţia finală. Belşugul material în toate expresiile sale este – ce-i drept – unul din acele aspecte care fac ca această călătorie să fie mai confortabilă.

Succesul include însă mai multe faţete: o stare de bună sănătate, de energie şi entuziasm, relaţii interumane plăcute, o stare de libertate creativă, de stabilitate emoţională şi psihică, sentimentul bunăstării interioare şi starea de pace mentală.
Chiar dacă experimentăm toate aceste aspecte, noi vom rămâne neîmpliniţi dacă nu vom şti să cultivăm sămânţa divinităţii dinlăuntrul nostru. De fapt, noi suntem una cu această divinitate, iar zeii şi zeiţele din interiorul nostru se află într-o stare embrionară şi nu îşi doresc altceva decât să se manifeste plenar. De aceea, adevăratul succes reprezintă o experienţă miraculoasă. El este tot una cu revelarea divinităţii din noi înşine, dar şi perceperea ei oriunde ne-am afla, în ochii unui copil, în frumuseţea delicată
a unei flori, în zborul unei păsări. Atunci când vom începe să experimentăm viaţa ca o expresie miraculoasă a divinităţii – nu ocazional, ci tot timpul – abia atunci vom cunoaşte adevărata semnificaţie a succesului.
* *
Înainte de a defini cele Şapte Legi Spirituale ne propunem să explicăm puţin conceptul de lege.
Legea este un proces prin care ceea ce este nemanifestat devine manifest, prin care observatorul devineobiectul observat, prin care cel care vede devine una cu ceea ce vede, prin care cel care visează devine una cu visul său.
Întreaga creaţie, tot ceea ce există în lumea fizică, este rezultatul transformării principiilor
nemanifestate în obiecte manifestate. Tot ceea ce vedem cu ochii s-a născut din necunoscut. Corpul nostru fizic, universul fizic, tot ceea ce putem percepe cu ajutorul simţurilor, reprezintă transformarea unor principii nemanifestate, necunoscute şi invizibile în obiecte manifestate, cunoscute şi vizibile.
Universul fizic nu este altceva decât Sinele care se apleacă asupra Sa pentru a se experimenta pe Sine ca spirit, minte şi materie fizică. Altfel spus, orice proces de creaţie este un proces prin care Sinele (sau divinitatea) se exprimă pe el însuşi. Conştiinţa în mişcare se exprimă pe sine sub forma obiectelor care există în univers, în eternul dans al vieţii.
Sursa întregii creaţii este divinitatea (sau spiritul). Procesul creaţiei nu este altceva decât
divinitatea în mişcare (adică mintea), iar obiectul creaţiei este universul fizic (care include şi corpul fizic).
Aceste trei componente ale realităţii – spiritul, mintea şi corpul; sau observatorul, procesul observării şi obiectul observat – reprezintă în esenţă unul şi acelaşi lucru. Toate provin din aceeaşi sursă: câmpul potenţialităţii pure, adică principiul nemanifestat.
Legile fizice ale universului nu reprezintă altceva decât acest proces al divinităţii în mişcare, sau al conştiinţei în mişcare. Dacă înţelegem şi aplicăm aceste legi în viaţa noastră, noi putem crea tot ceea ce dorim, căci aceleaşi legi pe care le foloseşte natura pentru a crea o pădure, o galaxie, o stea, sau propriul nostru corp, pot fi folosite şi pentru împlinirea dorinţelor noastre cele mai profunde.
Putem trece acum la definirea celor Şapte Legi Spirituale ale succesului, pentru a vedea apoi cum le putem aplica în viaţa noastră.

Legea potenţialităţii pure
Sursa întregii creaţii este conştiinţa pură… potenţialitatea pură care încearcă să exprime ceea ce este nemanifestat într-o formă manifestată.
Dacă realizăm că Sinele nostru real este potenţialitate pură, noi ne punem în rezonanţă cu acea putere care manifestă tot ceea ce există în univers.
La început nu exista nici existenţă, nici non-existenţă. Toată această lume nu era decât energie nemanifestată…Cel Unic respira, fără respiraţie, prin propria Sa putere. Şi nu exista nimic altceva…Imnul Creaţiei, Rig Veda.

Prima lege spirituală a succesului este Legea Purei Potenţialităţi. Esenţa acestei legi constă în faptul că, în stare esenţială, noi suntem conştiinţă pură. Conştiinţa pură este tot una cu potenţialitatea pură; ea reprezintă un câmp al tuturor posibilităţilor şi al creativităţii infinite.

Conştiinţa pură este esenţa noastră spirituală. Fiind infinită şi nelimitată, ea reprezintă de asemenea şi beatitudine pură. Celelalte atribute ale conştiinţei sunt cunoaşterea pură, tăcerea infinită, echilibrul perfect, invincibilitatea, simplitatea şi beatitudinea. Aceasta este natura noastră esenţială. Natura noastră fundamentală ţine de potenţialitatea pură.
Atunci când ne descoperim natura esenţială şi aflăm cine suntem cu adevărat, noi ne cunoaştem pe sine, iar această cunoaştere de sine reprezintă cheia împlinirii tuturor viselor, căci Sinele este posibilitatea eternă, potenţialul nemăsurat al tuturor lucrurilor care au existat, există şi vor exista vreodată.

Legea potenţialităţii pure ar mai putea fi numită şi Legea Unităţii, căci la baza infinitei diversităţi a vieţii se află unitatea spiritului omniprezent. Nu există nici o separare între noi şi acest câmp de energie. Câmpul potenţialităţii pure este propriul nostru Sine. Cu cât ne experimentăm mai mult adevărata natură, cu atât mai aproape suntem de câmpul potenţialităţii pure.
Experienţa Sinelui sau „cunoaşterea de sine” înseamnă centrarea punctului nostru de referinţă în propriul nostru spirit, şi nu asupra obiectelor experienţei noastre. Opusul centrării în sine este centrarea asupra obiectelor. Atunci când suntem centraţi asupra obiectelor noi depindem întotdeauna de obiectele din lumea exterioară, inclusiv de situaţii, circumstanţe, oameni şi lucruri. Cei care sunt centraţi asupra obiectelor caută întotdeauna aprobarea celor din jur. Gândirea şi comportamentul lor reprezintă inevitabil
anticiparea unui răspuns din exterior. De aceea, acest tip de comportament are la bază teama (ca anticiparea lor să nu se împlinească).
Cei care sunt centraţi asupra obiectelor simt tot timpul nevoia de a controla lucrurile. Ei simt nevoia de a deţine o putere asupra lumii exterioare. Nevoia de aprobare, de control asupra lucrurilor şi de putere asupra lumii exterioare are la bază teama. Acest tip de putere nu are nimic de-a face cu puterea potenţialităţii pure, adică a Sinelui, care este puterea reală. Atunci când experimentăm puterea Sinelui teama dispare; la fel şi dorinţa de a controla, sau lupta pentru aprobare ori pentru puterea exterioară.

În cazul centrării asupra obiectelor, punctul de referinţă interioară este egoul. Noi nu suntem însă tot una cu egoul nostru. Acesta nu este decât o imagine de sine, o mască socială, rolul pe care îl jucăm.
Masca noastră socială este cea care are nevoie de aprobare. Ea este cea care doreşte controlul şi care caută
puterea exterioară, întrucât trăieşte din teamă.
Sinele real, care este spiritul sau sufletul nostru, este complet liber. El este imun la critici, nu se teme de nici o provocare şi nu se simte inferior nimănui. Pe de altă parte, el este umil şi nu se simte
superior nimănui, căci ştie că toată lumea este identică cu el, este acelaşi spirit sub diferite înfăţişări. Aceasta este diferenţa esenţială între centrarea asupra obiectelor şi centrarea în sine. Cei care sunt centraţi în sine îşi experimentează adevărata fiinţă, care nu se teme de nici o provocare, îi respectă pe toţi cei din jur şi nu se simte inferioară nimănui. De aceea, puterea Sinelui este puterea reală.
Pe de altă parte, puterea bazată pe centrarea asupra obiectelor lumii exterioare este o putere falsă.
Fiind bazată pe ego, ea nu durează decât atâta vreme cât obiectul său de referinţă este prezent. De pildă, dacă avem un anumit titlu, cum ar fi cel de preşedinte al unei ţări sau al unei companii, sau dacă avem foarte mulţi bani, puterea de care dispunem dispare odată cu pierderea funcţiei sau a banilor. Puterea bazată pe ego nu durează decât atâta vreme cât durează obiectul ei. Ea dispare odată cu titlul, funcţia sau banii care au generat-o.
În schimb, puterea sinelui este permanentă, căci are la bază cunoaşterea de Sine. Ea are o serie de caracteristici. De pildă, ea are puterea de a atrage oamenii sau obiectele de care avem nevoie către noi.
Magnetizează oamenii, situaţiile şi circumstanţele, astfel încât acestea să sprijine dorinţele noastre. Acest sprijin este special, căci vine din partea legilor naturii, al divinităţii, al unei stări de graţie. Această putere creează o legătură între noi şi restul oamenilor, de care ne bucurăm deopotrivă noi şi ei. Este puterea iubirii.
* *

Cum putem aplica însă în viaţa noastră Legea potenţialităţii pure, câmpul tuturor posibilităţilor?
Dacă dorim să ne bucurăm de beneficiile câmpului potenţialităţii pure, să ne folosim plenar de creativitateacare caracterizează pura conştiinţă, este nevoie mai întâi de toate să avem acces la ea. Una din manierele prin care putem căpăta acces la câmpul potenţialităţii pure este practica zilnică a tăcerii, a meditaţiei, a neemiterii de judecăţi de valoare. Timpul petrecut în natură permite de asemenea racordarea la calităţile
inerente acestui câmp: creativitatea infinită, libertatea şi beatitudinea.
Practica tăcerii înseamnă angajamentul ferm de a petrece zilnic o anumită perioadă de timp pentru a fi pur şi simplu. Experimentarea tăcerii înseamnă o renunţare temporară la activitatea vorbirii, dar şi la alte activităţi, cum ar fi privitul la televizor, ascultarea radioului sau citirea unei cărţi. Cine nu îşi oferă posibilitatea de a experimenta din când în când tăcerea nu face altceva decât să îşi stimuleze la infinit dialogul interior mental.
De aceea, vă recomandăm să vă fixaţi un interval în care să experimentaţi zilnic tăcerea. Sau puteţi face un angajament interior că de-a lungul unui anumit interval de timp veţi fi complet tăcut (în fiecare zi).

De pildă, puteţi practica acest lucru timp de două ore, sau dacă vi se pare prea mult, măcar o oră. Din când în când, experimentaţi tăcerea un interval ceva mai lung de timp, cum ar fi o zi întreagă, două zile, sau chiar o săptămână.
Ce se întâmplă atunci când experimentăm această tăcere? La început, dialogul nostru interior devine chiar mai turbulent ca de obicei. Simţim atunci nevoia de a vorbi sau de a gândi, chiar mai intens decât suntem obişnuiţi. Am cunoscut oameni care parcă au înnebunit în prima zi de practică a tăcerii.
Anxietatea şi agitaţia par să crească exponenţial la început, dar pe măsură ce experienţa avansează, dialogul
interior începe să se domolească. În curând, tăcerea devine profundă, căci până la urmă mintea renunţă,
realizând că este inutil să se învârtă în cuşcă dacă Stăpânul, Sinele, cel care dispune cu adevărat de liberul
arbitru, nu doreşte să vorbească. Atunci când dialogul interior se linişteşte, noi începem să experimentăm
liniştea şi pacea specifice câmpului potenţialităţii pure.
Aşadar, practica periodică a tăcerii este una din căile prin care putem experimenta Legea potenţialităţii pure. Meditaţia zilnică este o altă cale. La modul ideal ar trebui să medităm cel puţin o
jumătate de oră în fiecare dimineaţă, şi o altă jumătate de oră în fiecare seară. Meditaţia ne va învăţa să
experimentăm câmpul tăcerii şi al conştiinţei pure. În acest câmp se află energia corelaţiilor infinite,
puterea infinită de organizare, temelia supremă a creaţiei, în care totul este inseparabil conectat cu restul.

Meditatie eliberare blocaje energetice

Ai trait vreodata senzatia ca te invarti in cerc, repetitiv si obsedant, fara energie, fara satisfactie? Este foarte posibil sa te afli in ceea ce se cheama 'blocaj energetic". Blocajele energetice se manifesta pe chakre atunci cand se intrerupe pentru o perioada de timp conexiunea cu Sinele Superior.

De starea de sanatate si armonie a  campului energetic depinde starea noastra de sanatate fizica, mentala si emotionala. Identificarea blocajelor energetice ne ajuta sa ne observam mai atent si sa lucram asupra lor, pentru a fi liberi si fericiti.

Meditatia ghidata de eliberare a blocajelor energetice lucreaza la nivel profund si subtil pe toate nivelurile chakrelor, ajutandu-te sa eliberezi starile fizice, mentale sau emotionale nebenefice. Daca te intereaseaza sa afli mai multe despre meditatie, chakre, sau pur si simplu cum te poti dezvolta, te invit si la cursurile de Reiki.

Sa iti fie de folos si nu uita sa le spui si prietenilor tai <3 Cristina

Alcalinizarea apei- miracol pentru organism

Apa alcalina este recomandată de medici și terapeuți pentru că efectele sale sunt deosebit de benefice asupra sănătății. Se numește apă alcalină pentru că PH-ul acestei ape este de 8,5 -9, deci un PH alcalin.

Dr. Robert Young, microbiolog şi nutriţionist din Statele Unite, a studiat ani de zile aciditatea sângelui, considerând-o, alături de alţi specialişti din domeniu, principala cauză a bolilor din epoca modernă.

El afirmă: “Nivelul pH-ului din toate materiile fluide ale organismului nostru afectează fiecare celulă din corp. Întregul proces metabolic depinde de alcalinitatea mediului. Aciditatea crescută cronică corodează ţesuturile organismului iar, dacă nu este ţinută sub control, întrerupe activitatea şi funcţionarea celulelor, de la bătăile inimii până la circuitul neuronal cerebral. Cu alte cuvinte, aciditatea afectează însăşi viaţa. Ea se află la baza tuturor bolilor şi îmbolnăvirilor.”

Boli cauzate de aciditatea mărită a organismului

Dacă corpul nostru menţine o aciditate extremă sau excesivă putem avea următoarele probleme:
Se produc radicalii liberi care oxidează şi alterează întregul sistem imunitar, fiind necesari antioxidanţii pentru eliminarea resturilor oxidării din corp; – vitaminele şi mineralele nu mai pot fi absorbite corect în organism; – bacteriile benefice din intestinul subţire îşi pierd capacitatea de a ajuta la digestia corectă; – ţesutul conjunctiv se deteriorează şi îşi pierde capacitatea de a-şi realiza toate funcţiile relaţionate cu sănătatea capilară, a pielii şi a unghiilor; – somnul este neregulat şi alterat; – apar dureri de cap, infecţii şi răceli; – apare o stare de oboseală permanentă şi o lipsă de energie vitală.

Boala apare într-un mediu acid (pH acid). Dacă nu normalizăm pH-ul sângelui, este dificil să vindecăm mai ales bolile grave.

Majoritatea acestor boli cauzate de un pH acid este provocată de o alimentaţie proastă, care include un exces de carne şi grăsimi saturate. Emoţiile au, de asemenea, un rol important, deoarece cele negative precum furia sau tristeţea blochează organe ca ficatul sau intestinele, împiedicând astfel corecta lor funcţionare.

Consecinţele unei acidităţi mărite a organismului sunt: corpul nu mai absoarbe corect vitaminele şi mineralele, celulele au carenţe nutriţionale, este dificilă repararea celulară şi eliminarea metalelor grele, tumorile pot creşte mai repede, pot apărea artrita reumatoidă, fibromialgia, sindromul de oboseală cronică, osteoporoza, diabetul, lupusul, tuberculoza, hipertensiunea arterială, valorile ridicate de colesterol, bolile cardiace, cancerul ca urmare a unui nivel extrem de aciditate, eczemele, acneea, pietrele la vezica biliară, herniile, anxietatea, tulburările de comportament, insomniile, nervozitatea, palpitaţiile şi durerile musculare.

Dr. Robert Young confirmă prin studiile sale toate acestea:

“Excesul de aciditate din organism este cauza tuturor bolilor degenerative. Când se distruge echilibrul, iar organismul începe să producă şi să depoziteze mai multă aciditate şi mai multe deşeuri toxice decât poate elimina, atunci încep sa se manifieste diferite dureri şi afecţiuni.

Este cancerul cauzat de aciditate?

În anul 1931, dr. Otto Heinrich Warburg (1883-1970), a primit premiul Nobel datorită descoperirii cauzei primare a cancerului. El a primit această recunoaştere ştiintifică datorită tezei sale numite “Cauza primară şi prevenirea cancerului”. Conform acestui om de ştiintă, cancerul este consecinţa unei alimentaţii antifiziologice şi a unui stil de viaţă antifiziologic. Ce înseamnă aceasta mai exact? O alimentaţie antifiziologică este cea bazată pe alimente acidifiante şi sedentarism care creează în organism un mediu de aciditate. Aciditatea, la rândul său, epuizează oxigenul din celule.

Dr. Otto Heinrich Warburg a afirmat: “Lipsa de oxigen şi aciditatea sunt două feţe ale aceleiaşi monede: dacă o aveţi pe una, o aveţi şi pe cealaltă. Substanţele acide resping oxigenul; în schimb, substanţele alcaline atrag oxigenul. Privarea unei celule de 35% din oxigenul său timp de 48 ore o poate transforma în celulă canceroasă.”

doctorul-otto-warburg

În lucrarea sa “Metabolismul tumorilor”, Warburg a demonstrat că toate formele de cancer sunt caracterizate de doua condiţii de bază: acidoza şi hipoxia (lipsa de oxigen). A descoperit de asemenea, că celulele canceroase sunt anaerobe (nu respiră oxigen) şi nu pot supravieţui în prezenţa nivelelor ridicate de oxigen. Conform doctorului Warburg “Toate celule normale cer în mod absolut oxigen, însă celulele canceroase pot trăi fără oxigen – este o regulă fara excepţie. Ţesuturile canceroase sunt ţesuturi acide, în timp ce ţesuturile sănătoase sunt ţesuturi alcaline.

Dr. Theodore A. Baroody afirmă la rândul său în cartea numită “Alkalize or Die” (“Alcalinizaţi sau muriţi”): “În realitate nu contează numărul bolilor, ceea ce contează este că toate provin din aceeasi cauză…multe deşeuri acide în corp!”.

Cum se poate echilibra şi alcaliniza organismul?

Organismul se poate alcaliniza prin sport, alimentație și reducerea stresului. Printre alimentele alcaline se numără: vegetalele cu frunze verzi sunt recunoscute ca fiind cele mai alcalinizante pentru corp, fructele, legumele crucifere, lapte bătut, zer crud, alge comestibile, mei, quinoa, soia, hrişcă, lapte crud, migdale, miso, ulei de măsline, uleiuri comestibile presate la rece, condimente naturale, vin organic, iaurt din lapte crud, măsline, apa pură, apa cu lămâie, ceai de plante medicinale, lapte de migdale, ceai verde.

La alcalinizarea organismului ,o contributie majora o are practica si initierea in Reiki,  urmarea unui program de terapie reiki sau vindecare holistica

Cum se prepară apa alcalină?

Înainte de toate, vei avea nevoie de o bandă pentru măsurarea pH-ului apei, bandă pe care o găsești la farmacie sau în magazinele unde sunt comercializate filtre de apă.

De ce ai nevoie de aceasta bandă? Pentru că fiecare sursă de apă pe care o folosim este diferită, are un pH diferit, de aceea întâi trebuie să stabilești clar cantitatea de ingrediente în funcție de apa pe care o folosești.

Iată de ce ai nevoie:
• Banda pentru măsurarea pH-ului;
• 2 L de apă;
• O jumătate linguriță de bicarbonat de sodiu;
• O jumătate de linguriță sare de mare neiodata sau sare de Himalaya;
• O jumătate de linguriță zeamă de lămâie.

Amestecați ingredientele și testați pH-ul. Dacă este necesar, adăugați treptat bicarbonat de sodiu până obțineți pH-ul de 8,5-9.
Puteți folosi apă de la robinet fiartă sau orice alt tip de apă doriți.
Lăsați apa să se “liniștească” peste noapte la frigider sau la temperatura camerei, iar a doua zi este numai bună de băut. Este indicat să depozitați apa în sticle, nu în pet-uri. De asemenea, pentur cei care practica Reiki, activarea simbolurilor CHO KU REI si DAY KO  MIO schimba nivelul pH-ului.

 

Cele 12 legi ale karmei care iti schimba radical viata

Cele 12 LEGI ALE KARMEI care iti pot schimba viata la 180 de grade daca le stii

Constientizand modul cum functioneaza Universul, nu facem decat sa ne usuram existenta. Cele 12 legi ale Karmei ne ajuta sa intelegem cum trebuie sa actionam, ce trebuie sa acceptam, pentru a trai in fapt, mai fericiti.

Ce este Karma? Karma in limba sanscrita inseamna „actiune” si este echivalentul a ceea ce Newton a numit „fiecare actiune trebuie sa aiba o reactie”. Atunci cand gandim, vorbim sau actionam, initiem o forta care va actiona ca atare. Aceasta lege a cauzei si efectului nu actioneaza asupra noastra ca o forma de pedeapsa, dar ne ajuta in parcursul nostru pentru a evolua si a invata.

Constientizand modul cum functioneaza Universul, nu facem decat sa ne usuram existenta. Cele 12 legi ale Karmei ne ajuta sa Intelegem cum trebuie sa actionam, ce trebuie sa acceptam, pentru a trai in fapt, mai fericiti.

1. Cea mai importanta lege karmica: „Culegi ceea ce semeni”. Aceasta lege mai este cunoscuta si ca „Legea cauzei si a efectului”. Ceea ce dam Universului, primim inapoi. Daca ceea ce ne dorim este Fericire, Iubire, Pace, Prietenie… Atunci ar trebui sa fim fericiti, iubitori, si adevarati prieteni.

2. Legea creatiei - Viata nu se intampla pur si simplu, suntem co-participanti - Suntem unul cu Universul, inauntru si in afara. Tot ceea ce ne inconjoara ne da indicii cu privire la interiorul nostru – Fii tu insuti si inconjoara-te de acele lucruri pe care le vei prezente in viata ta!

3. Legea umilintei – Daca vedem intr-o persoana o trasatura pe care o gasim negativa, atunci nu suntem noi insine concentrati la un nivel mai inalt al existentei noastre.

4. Legea evolutiei – „Oriunde ajungi, acolo ti-e menit sa fii” – Pentru noi, a creste, a evolua in Spirit inseamna schimbarea. Nu trebuie sa ii schimbam pe cei din jurul nostru, sau locurile, ci pe noi insine. Cel mai mare dar care ne este dat este chiar lumea noastra interioara si singurul factor pe care il putem cu adevarat controla. Daca ne schimbam pe noi insine in adancul sufletului, viata va urma cursul pe care noi il imprimam si se schimba de asemenea.

5. Legea responsabilitatii – Ori de cate ori se intampla ceva negativ in viata mea, inseamna ca e ceva rau si in mine – Noi oglindim ceea ce ne inconjoara si ceea ce ne inconjoara ne oglindeste pe noi. Acesta este Adevarul Universal – trebuie sa ne asumama responsabilitatea pentru ceea ce se intampla in viata noastra.

6. Legea conexiunii – Chiar daca ceva ce facem pare irelevant si pare fara sens, de fapt chiar are un sens fiindca in Univers, totul este conectat. Fiecare pas duce catre un alt pas si asa mai departe. Nici primul si nici urmatorul pas nu sunt de importanta mai scazuta, pentru ca de fiecare am avut nevoie ca sa indeplinim un scop. Trecut-prezent-viitor, toate sunt conectate.

7. Legea concentrarii – Nu te poti gandi la doua lucruri in acelasi timp. Atunci cand ne focusam asupra valorilor noastre spirituale, este imposibil sa avem ganduri de joasa factura cum ar fi mania, suferinta sau invidia.

8. Legea generozitatii si a ospitalitatii – Daca tu crezi ca ceva este adevarat, atunci la un moment dat in viata ta vei fi chemat sa demonstrezi acel adevar particular. Este un moment cand trebuie sa punem in practica ceea ce am invatat.

Daca vrei sa stii care este karma ta, comanda NUMEROGRAMA KARMICA

9. Legea lui aici si acum – Daca ne intoarcem mereu in trecut nu reusim sa fim in totalitate in prezent- AICI si ACUM. Ganduri vechi, patternuri vechi de a gandi si de a actiona, visuri vechi… Ne impiedica sa avem visuri noi si sa descoperim lumi si oameni noi.

10. Legea schimbarii – Istoria se repeta pana cand ne invatam lectia si pana cand ne dam seama ce trebuie sa schimbam in drumul nostru.

11. Legea rabdarii si a recompensei – Adevarata bucurie vine dupa ce facem ceea ce trebuie sa facem si avem rabdare, constienti ca ceea ce se ne dorim se va materializa la momentul oportun.

12. Legea semnificarii si inspiratiei - Primesti ceea ce oferi. Adevarata valoare a ceea ce traiesti este rezultatul energiei pe care tu o investesti in acel ceva si ce semnificatie dai chiar tu acelei trairi. Orice contributie personala la viata ta este de asemenea o contributie personala la intreg. Ceea ce aduci in viata ta din iubire, inspira de asemenea Intreg Universul.

Cunoaste cu adevarat ce te asteapta in viata ! Comanda MUNEROGRAMA PERSONALIZATA

Simbolurile Reiki

Simbolurile sunt chei de activare ale diverselor energii emergente din insasi sursa de lumina universala. In Reiki simbolurile sunt similare unor chei care deschid porti spre dimensiuni din care putem obtine ajutorul in diferitele noastre situatii de viata. Simbolurile sunt chei care deschid poarta catre vindecare, iubire, lumina, pace, comunicare etc.
Simbolurile reprezinta interfata dintre lumea noastra fizica si lumea astrala.

La o primă privire aruncată peste imaginile simbolurilor, puteti avea senzaţia că le cunoaşteţi de undeva. Acest lucru este foarte posibil, întrucât dacă alegeţi să practicaţi Reiki în această încarnare, înseamnă că poate aţi mai fost iniţiat şi altă dată, iar memoria acestor imagini s-a păstrat în străfundurile Sinelui vostru, aşa că nu vă gândiţi de unde le ştiţi, ci continuaţi.

E bine sa înţelegem faptul că simbolurile în sine nu reprezintă decât simple chei care deschid anumite porţi energetice. Ele conectează undeva, într-o anumită dimensiune şi la anumite entităţi de Lumină.

Simbolurile în sine nu pot fi folosite fără să fi primit o iniţiere specifică gradului de Reiki respectiv, căci, prin iniţiere, ele sunt fixate în energeticul iniţiatului şi pot fi accesate oricând.

Atunci când Lumina din noi devine foarte puternică, vom observa că totul funcţionează prin două principii de bază: principiul "aprinderii şi stingerii luminii" şi "principiul intenţiei".

Ce înseamnă acest lucru? In esenţă, dacă până la un anumit nivel vom avea nevoie de simboluri pentru a activa diferite energii (ale iubirii, ale vindecării, ale transmisiei la distanţă, etc), la un moment dat, toate acestea vor putea fi activate prin simpla intenţie, prin simpla voinţă de a face ceva. Este necesar atunci doar să "aprindem lumina", să iniţiem fluxul de energie, şi apoi să o direcţionăm în scopul mentalizat de noi.

Dacă la început va trebui să aplicăm un anume simbol pentru a anihila o durere de cap, la un nivel avansat va fi suficient doar să dorim ca acea durere să dispară doar trimiţând lumină în acel sens. Este o chestiune de modulare a luminii, de orientare a acesteia cu intentia dorita de noi.

Celebrul Dr. OZ recunoaste beneficiile terapiei Reiki

Why Dr. Oz has Embraced the Healing Powers of Reiki

Why Dr. Oz has Embraced the Healing Powers of Reiki

Dr. Oz and the Healing Power of Reiki

Recognized across the US for his approachable bedside manner and extraordinary breadth of medical knowledge, Dr. Mehmet Oz connects people to important health issues on his syndicated television program, “The Dr. Oz Show,” one of the highest-rated daily television programs in the nation. Drawing an average of 4 million viewers a day, Oz’s voice is a strong one in the American health community, and he has spoken loudly and firmly: in addition to traditional medical treatment, Oz has continually touted the benefits of a holistic healthcare approach. One of the pillars of this integrative style is the inclusion of Reiki therapy.

“I know firsthand the amazing miracles we can achieve with modern Western medicine,” Oz said on an episode of his program, “but I also know that for centuries, people around the world have developed alternative therapies to treat the body, mind, and the soul.”

Reiki energy healing, in particular, makes Oz’s list of effective medical alternatives that boost overall health and wellbeing. Why? Put simply, its ability to re-balance bodily and cognitive systems serves as not only an instant potential pain reliever but also a long-term preventive therapy. Offering a non-invasive complement to Western therapies, Reiki may help ease conditions like headaches, arthritis, and high blood pressure. In the hands of Reiki Professionals, a patient can experience an increase in the flow of his or her qi life force by harnessing the power of universal energy.

Energy Medicine

Although the immediate reaction to a Reiki session differs from patient to patient, Oz points out the healing properties of physical touch. “I actually feel the heat,” he says, tying this warming sensation to a feeling of reduced tension and body-mind harmony.

Oz’s wife, Lisa Oz, knows firsthand the benefits of Reiki and its great potential as a catalyst for medical breakthroughs. As a Reiki master, she wholly embraces energy healing, pointing out in a recent interview that “the next wave of medical advances will be when we come to recognize the body as an energetic system.”

life-force-energy - Dr. Oz and the Healing Power of Reiki

Indeed, Reiki’s capacity for attunement represents a powerful possibility for this ancient practice. Although the National Institutes of Health has completed little clinical research, already certain studies from researchers like Thrane and Cohen and DiNucci have noted significant outcomes of energy healing used for wound healing, anxiety, and palliative treatment for those suffering from mesothelioma or advanced AIDS. With near zero risk for negative outcomes, Reiki becomes a viable treatment for a multitude of other ailments, too.

“We are embarking on this whole new vista of opportunities,” Oz says of energy medicine. “It broadens dramatically the spectrum of where we might be able to go in our bodies.”

Even while acknowledging the limitations of clinical research, many doctors grant that Reiki has vast potential. In an interview with O, The Oprah Magazine, Dr. Erin Olivo, the former director of the Integrative Medicine Program at Columbia University, notes that Reiki may be helpful for heart conditions, stress-related symptoms, and more.

Balancing Act

Dr-OzDr. Oz knows about balance. In addition to his illustrious career, Oz – a graduate of Harvard University and the University of Pennsylvania medical school – has authored hundreds of research papers, makes innumerable appearances on television programs (in addition to his own), serves as a teaching professor at Columbia University, operates in his original role as cardiothoracic surgeon every Thursday at Columbia and New York-Presbyterian Hospital in New York City, and still finds time for his wife and four children. For Oz, stress-reducing, health-fortifying techniques are absolutely essential.

Alongside very traditional, crucial health issues such as nutrition and sleep, Oz considers Reiki as a vehicle for well-being in his own life and for the population at large: an opportunity to reset, refocus, and de-stress. In a recent interview in The New Yorker magazine, Oz contends that a positive state of mind in a patient can link to a successful surgical outcome. When asked about lacking research and data in regards to Reiki in particular, Oz was emphatic.

“This is one of the fundamental disconnects between Western medicine and what people often refer to as complementary medicine,” Oz says in the interview. “Not everything adds up. It’s about making people more comfortable.”

Oz and Beyond

Though this trusted doctor may be at the forefront of Reiki’s influence in everyday health and culture, Oz is not alone. Athletes and celebrities have come to understand the positive effects of Reiki practice, imbuing these famous folks with a sense of calm in a chaotic world. From Christina Aguilera’s use of Reiki for weight loss, to golfer Phil Mickelson’s Reiki-inclusive treatment plan for psoriatic arthritis, Reiki has been used to treat a number of celebrity ailments, and has even been said to prove a holistic therapy for Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, and Ellen DeGeneres, among other top celebrities. The practice’s ability to strengthen determination is key for maintaining focus and powering through stressful situations. In the case of Aguilera, whose Reiki methods have been outlined in Women’s Health and elsewhere, Reiki untangled the complicated spiral of weight gain: people eat when they feel stressed; for Aguilera, regaining discipline through Reiki stopped the thoughtless food intake, and unwanted weight shed naturally.

While weight loss is not a concern for Oz, a former football and water polo player who exercises daily, he believes that Reiki offers a multitude of benefits worth sharing. Occasionally, Oz even invites Reiki masters into his operating room, allowing them to tend to patients undergoing precarious surgeries like heart transplants. Drawing on viable unseen energies, Reiki masters like Pamela Miles and Julie Motz have melded their expertise with Oz’s mastery as a heart surgeon.

Ultimately, even with the advent of awe-inducing improvements in medical technology and the treatment of disease, Oz yearns for a simpler time. “I would take us all back a thousand years,” he says in The New Yorker interview, “when our ancestors lived in small villages and there was always a healer in that village.” Through Reiki, Oz has tapped into that ancient past – and, without doubt, he is a healer.

This article appeared in The Reiki Times, Vol. 18, Issue .2

sursa:http://iarp.org/dr-oz-and-the-healing-power-of-reiki/

Multumesc celor care au participat la cursul Reiki Usui Ryoho – Gradul I –7 iunie

learn reiki

Le multumesc celor care au participat la cursul de Reiki. O intalnire cu oameni frumosi, intalnire care ne-a arata din nou ca energia functioneaza, ca nu exista "coincidente" ci doar reintalniri menite 🙂

Lumina si Iubire

Cristina

Reiki si fertilitatea. Echilibrarea energetica creste sansele de a avea copii

Baby-Infant-Cap-Face-Close-Up

REIKI - tehnica japoneza de echilibrare a energiilor - pare de neacceptat pentru mintea umana deoarece avem tendinta de a crede doar ceea ce putem vedea. Cand ne uitam la corpul uman, vedem doar structura osoasa, epiderma sau parul, precum si componentele chimice ale sangelui sau hormonii. Cercetatorii au demonstrat ca avem, de asemenea, si o componenta energetica. Energia exista in fiecare celula a corpului nostru si intre celule- la nivel subtil. Aceasta energie, atunci cand este blocata sau diminuata, poate conduce la dezechilibre sau boli in corpul uman, inclusiv probleme de fertilitate la femei. In multe parti ale lumii, tratamentele medicale sau modelele de sanatate includ integrarea tratamentelor energetice pentru vindecarea organismului. Cand o persoana se confrunta cu un dezechilibru energetic, organismul sufera de asemenea, inclusiv organele reproductive si nivelul hormonal.

Ce influenteaza fertilitatea?

Istoria vietii noastre si istoricul medical si emotional au un impact asupra dinamicii energetice care are loc in organismul uman. Comportamentele pozitive precum sportul, hrana sanatoasa sau increderea in sine conduc la o  curgere pozitiva a energiei. Stresul, absenta exercitiilor sportive si multe altele conduc la blocarea energiei si la diminuarea acesteia in diferite parti ale corpului energetic. Campul energetic poate fi de asemenea "spart" de fracturile osoase, operatiile chirurgicale, bolile grave sau stresul psihic.

Un terapeut Reiki evalueaza mai intai intregul camp energetic si abia mai apoi lucreaza in acele parti unde exista dezechilibre. Ceea ce trebuie sa intelegem atunci cand cautam orice forma de tratament energetic este ca acesta are nevoie de mult timp pentru a crea sau repara dinamica energetica, cu atat mai mult in cazul infertilitatii. Tratamentul Reiki pentru reechilibrarea fertilitatii este un proces continuu. Atunci cand un terapeut lucreaza cu cineva care are probleme de infertitilitate, acesta exploreaza zonele in care energia este blocata sau diminuata si incepe reconectarea acestora. De multe ori, energia din si in jurul sistemului reproductiv este scazuta, mai ales daca femeia prezinta vechi rani emotionale.

Cum este utilizat Reiki in sprijinirea fertilitatii

Spre deosebire de zona medicala in care doctorii masoara nivelul hormonal, anomaliile anatomice sau orice alte cauze, Reiki nu poate generaliza anumite tipare energetice care conduc la infertilitate, deoarece fiecare persoana are o amprenta energetica proprie. Exista un singur numitor comun si anume faptul ca energia fiecarei femei este diminuata, dar cauzele nivelului energetic scazut sunt diferite. Este posibil sa fie nevoie de cateva sedinte de tratament Reiki pentru a reechilibra energia sau a repara nivelul energetic. Reiki poate fi utilizat in timpul ciclului pentru a sprijini cresterea de foliculi si a numarului de ovule. Totodata, Reiki ofera echilibrul mental si emotional necesar si ajuta la armonizarea intregului proces de fertilizare.
Este important pentru femeile cu probleme de infertilitate sa stie faptul ca este recomandat sa inceapa tratamentul Reiki cat de curand posibil chiar din momentul in care iau in considerare o sarcina. Acest fapt confera campului energetic timpul necesar pentru a fi "reparat" , "reconectat" sau "intarit". Reiki ajuta de asemenea in timpul primului si celui de al treilea trimestru de sarcina cand nivelul energetic este scazut.

Sursa:http://www.naturalnews.com/042614_Reiki_fertility_energy_therapy.html

Cele 7 legi spirituale ale succesului – Legea Karma-ei

Orice acţiune generează o forţă energetică ce se va întoarce asupra noastră în acelaşi fel… Noi culegem ceea ce semănăm. Atunci când optăm pentru acţiuni ce le aduc celor din jur fericire şi succes, fructele naturale ale karma-ei noastre vor fi fericirea şi succesul. Karma este afirmarea eternă a liberului arbitru al omului… gândurile, cuvintele şi faptele noastre sunt firele…
Citeste mai mult...

Gandul zilei

  Tu eşti ceea ce îţi doreşti foarte profund. Dorinţa este cea care îţi determină voinţa. Voinţa stă la baza faptelor tale. Iar faptele îţi creează destinul. Brihadaranyaka Upanishad IV.4.5
Citeste mai mult...

Oamenii de stiinta au descoperit ca ADN-ul poate fi reprogramat prin Cuvinte si Frecvente

mental

ADN-ul uman este un Internet biologic și superior  în multe aspecte celui artificial. Cercetarea științifică ruseasca  explică în mod direct sau indirect fenomene precum clarviziunea, intuitia, actele de vindecare spontane și de la distanță, vindecare de sine, tehnicile de afirmatie, lumina / aura din jurul oamenilor (precum maestrii spirituali), influenta mintii asupra tiparelor meteorologice și mult mai mult.

În plus, există dovezi pentru un tip nou de medicina in care ADN-ul poate fi influentat si reprogramat prin cuvinte si frecvente, FARA a extrage si inlocui genele singulare.

http://www.target-info.ro/index.php/ro/news/view/oamenii-de-stiinta-au-descoperit-ca-adn-ul-poate-fi-reprogramat-prin-cuvinte-si-frecvente

Toate relaţiile noastre cu ceilalţi ar trebui tratate ca şi cum ele ar fi relaţii cu „sufletul pereche”

Esenţa fenomenului „suflete pereche” este aceea a unei manifestări foarte puternice şi concentrate a
Forţei Universale (sau Principiului Universal) a Atot-Iubirii, la nivelul de existenţă personal (timpspaţiu-
materie). Cele două Sine Individuale îşi dau naştere reciproc, se iubesc reciproc şi se învaţă
reciproc, iar şi iar, îndelungul întregii lor existenţe. Armonizarea lor este aşa de mare, încât de-a lungul
timpului, încarnările lor devin în multe privinţe, ca nişte imagini în oglindă astralo-mentale reciproce.
Însă doar pentru că ele sunt „suflete pereche” asta nu este o garanţie că relaţiile lor vor fi „perfecte”,
„uşoare”, sau că vor avea „final fericit”. Nici nu este o garanţie că oricare dintre persoanele încarnate
vor fi conştiente că sunt „suflete pereche” adevărate. În cele din urmă, nu contează dacă în timpul
încarnării, există sau nu la nivelul personal o conştientizare a acestei relaţii.
Pentru mine, sunt două motive principale pentru care nu contează acest lucru. Primul este că toate
relaţiile noastre cu ceilalţi ar trebuie tratate ca şi cum ele ar fi relaţii cu „sufletul pereche” (adică făcute
cu sinceritate, onestitate, respect şi iubire). Şi al doilea, poate de o importanţă egală, e greu să ştii cu
siguranţă că cineva este „sufletul tău pereche”.
De fapt există numai două căi de a fi sigur de asta, ambele bazându-se pe percepţia personală directă,
şi ambele fiind predispuse spre autoamăgire, şi spre influenţa unei dorinţe emoţionale a unui rezultat
afirmativ.
Una dintre metode constă în a dobândi conştientizarea conştientă asupra încarnărilor vieţilor trecute
până la gradul în care le poţi revedea la voinţă, şi de fapt, ţi le poţi „aminti”. Aceasta este efectuată mai
întâi prin focalizarea şi aşezarea conştientizării tale conştiente înlăuntrul nivelului Individual (sau
Tiphareth) al Conştientizării de Sine. [În limbajul Arheului de vindecare de sine: înlăuntrul „corpului
mental solitar” sau înlăuntrul „regiunilor de Foc şi de Aer ale corpului mental temporal”.] Apoi
permite Conştientizării tale să se extindă uşor cu Focul [deci în regiunea de Foc], până ce-ţi poţi
percepe Sinele Individual propriu ca şi cum te-ai situa uşor „deasupra” sa. Dacă vezi că Sinele
Individual propriu este încolăcit cu un alt Sine Individual, şi că ele au fost încolăcite încă din
momentul mutual al originii lor temporale, atunci aceasta este o indicaţie a unei relaţii „suflet pereche”
cu un alt „Sine Individual”.
Însă, trebuie să verifici dacă aceasta este sau nu o proiecţie auto-iluzorie a unei dorinţe înrădăcinate
emoţional, de a fi într-o asemenea relaţie cu un alt Individ sau persoană. Bineînţeles, dacă ai fost
capabil într-adevăr să-ţi concentrezi conştientizarea înlăuntrul Sinelui tău Individual, atunci nu va fi
implicată nici o motivaţie emoţională, însă acolo stă şi testul – ţi-ai focalizat într-adevăr
conştientizarea? Un alt test este dacă poţi face sau nu ca Individul încolăcit să dispară din percepţia ta.
Dacă poţi schimba percepţia iniţială, atunci e probabil să nu fi fost o percepţie de încredere. Însă şi aici
există o posibilitate mare de auto-amăgire – te poţi convinge pe tine că nu poţi schimba „percepţia”, în
caz că ai o dorinţă emoţională adânc înrădăcinată ca „percepţia” ta să fie una precisă?
Aşa că, presupunând că percepţia ta este aceea că Sinele tău Individual este încolăcit cu un alt Sine
Individual, şi că ai verificat această percepţie spre satisfacerea ta, atunci trebuie să priveşti îndeaproape
şi să vezi unde v-aţi încarnat împreună amândoi. Proiectează-ţi conştientizarea „în jos” şi „întru”
câteva din acele încarnări, şi vei ajunge să-ţi „recunoşti” „sufletul pereche” aşa cum a fost în acele vieţi
anterioare. Vei vedea că, chiar dacă personalitatea sa este uşor diferită în fiecare caz, prin fiecare faţă
străluceşte o esenţă recognoscibilă.
Apoi, folosind conştientizarea ta mundană (în sensul ei holistic de a fi o combinaţie intenţională a
tuturor nivelurilor disponibile de Conştientizare de Sine), „scanează” oamenii din viaţa ta în căutarea
soulmatesacestei esenţe pe care ai perceput-o ca aparţinând „sufletului tău pereche”. Un MARE avertisment aici
este acela că, conştientizarea ta mundană include natural şi corpul tău emoţional şi toate motivaţiile lui
posibil subconştiente.

 

CURS DE INITIERE - REIKI USUI RYOHO - GRADUL I

Caile Sufletului sunt multe, dar cea mai grozava este calea Sufletului tau! Daca ai avut norocul s-o gasesti din prima, te felicit! Daca nu, nu te opri din cautari! Asa cum spunea un cugetator celebru al secolului XX, atunci cand o cale iti face cu ochiul, du-te, cunoaste tot ce poti cunoaste despre ea si experimenteaz-o macar 6 luni. Vei avea asadar timpul necesar sa descoperi daca te afli pe drumul tau, pe drumul catre Sufletul tau. Daca vei simti ca nu e ceea ce ai nevoie, treci la urmatoarea cale! Dar cand toata fiinta ta va vibra, cand vei simti si vei crede si cu Sufletul, nu doar cu mintea, vei stii ca te afli pe calea TA!

Reiki este intelepciune combinata cu energie. Reiki este calea prin care iti descoperi propria relatie cu corpul energetic si te racordezi la energia universala. Cu ajutorul Reiki vei reusi sa te echilibrezi din punct de vedere energetic si astfel sa ajuti la vindecarea nu doar a bolilor energetice, ci si a celor de natura sufleteasca sau fizica. Reiki nu este o religie, prin urmare, la initieri poate participa absolut oricine, indiferent ca este credincios sau ateu. Practicand tehnicile Reiki, vei vedea in timp o imbunatatire a calitatii vietii tale, vei castiga liniste interioara, iti vei descoperi puterea personala si-ti vei potenta creativitatea. Relatia cu tine insuti va fi vizibil imbunatatita, la fel si cu cei din jurul tau (familie, prieteni).

Prin urmare, considera acest curs o investitie in tine si, implicit, in toti cei dragi tie! Reiki este calea mea. Poate fi si a ta. Ca sa descoperi asta, te invit la cursul de initiere in Reiki Usui Ryoho, duminica, 27 octombrie 2013, intr-o locatie care va fi anuntata ulterior participantilor.

Traineri:

Ela Dimbean - maestru Reiki, consilier spiritual, master NLP

Cristina Udrescu - maestru Reiki, numerolog, consilier spiritual

Durata cursului: 10.00 – 21.00 Investitie: 190 RON (plata se va face la finalul cursului. Daca, insa, pana la jumatatea cursului vei simti ca nu rezonezi cu invatatura Reiki, poti pleca linistit, fara sa platesti, sa cauti o alta cale sau un alt maestru. Esti liber s-o faci! Fara ca cineva sa se supere! Important e sa faci sa-i fie bine Sufletului tau!) La finalul zilei, toti cursantii vor primi diplome de participare. Va asteptam cu drag.

Chakrele sunt centre energetice. Ele se gasesc localizate pe linia mediana a corpului. Sunt in numar de 7 si se numesc astfel:Muladhara, Swadistana, Manipura, Anahata, Vishuda, Ajna si Sahasrara.

Pe canalul central exista sapte chakre principale. Dintre chakrele secundare, mentionam Hamsa chakra, aflata intre sprancene, precum si asa-numitele “noduri” (granthi) ale lui Vishnu si Brahma. Chakrele de pe canalul central isi au corespondenta pe cele doua canale laterale. Cele sapte chakre principale corespund (fara a fi identice) unor plexuri nervoase, ce reprezinta manifestarile lor grosiere.

Chakrele localizate in partea de jos a corpului reflecta latura noastra instinctuala , cele de sus latura noastra mentala. Atunci cand sunt deschise, purificate, se considera ca sunt operative la nivelul cel mai inalt. Exista multe tehnici pentru echilibrarea si purificarea chakrelor, dar cel mai mult se folosesc cele de deschidere a lor.

Pentru o functionare ideala, toate chakrele ar trebui sa fie deschise si sa functioneze la parametrii optima. De multe ori insa, unele chakre sunt hiperactive, iar altele inchise. E de la sine inteles faptul ca atunci cand unul din acesti centri energetici nu mai functioneaza corespunzator, intregul organism are de suferit initial la nivel energetic, iar ulterior la nivel fizic prin aparitia dezechilibrelor si bolilor.
Chakra unu – chakra radacinii (Muladhara) – culoare asociata: rosu 
Chakra radacinii este cea localizata in dreptul perineului, la capatul coloanei vertebrale. Este reprezentata de prima culoare a curcubeului – rosu.
Daca aceasta chakra este sanatoasa, ea guverneaza instinctele de supravietuire. Controleaza capacitatea de a castiga bani, de a plati facturi, de a avea grija de o casa, da a avea atat cat este nevoie pentru a indeplini nevoile omenesti.
Daca chakra nu functioneaza bine, poate duce la lacomie, la sentimente de nerecunostinta fata de ceea ce avem in viata. Poate duce la o neglijare a mediului inconjurator.
Pentru a ne deschide chakra, este bine sa ne focalizam pe culoarea rosu sau sa vizualizam o floare rosie deschizandu-se.
Daca chakra este prea deschisa, pot aparea probleme de lacomie si de dominare in relatiile cu cei din jur. Atunci putem vizualiza floarea rosie inchizandu-se.

Chakra doi – chakra sacrala (Swadistana) – culoare asociata: portocaliu 
A doua chakra este chakra sacrala, reprezentata de culoare orange. Chakra este localizata in jurul buricului. Guverneaza energiile creative si legate de emotii. Daca este echilibrata, ai hobby-uri creative, scrii, pictezi, canti sau dansezi. Daca este dezechilibrata, viata ta poate arata ca un roller coaster emotional: obsesii, si sentimente de pesimism legate de situatii care nu sunt chiar atat de grave.
Imagineaza-ti o floare orange deschizandusi petalele daca ai probleme in a-ti exprima emotiile sau nu esti creativ. Daca emotiile iti scapa de sub control, imagineaza-ti floarea inchizandu-se incet.

Chakra trei – chakra plexului solar (Manipura) – culoarea asociata: galben
Este localizata in regiunea stomacului.
Plexul solar este un grup de nervi care radiaza aceasta zona, de aceea aceasta chakra este a plexului solar. Aceasta chakra controleaza energiile si activitatile tale. Controleaza lucrurile pe care alegi sa le faci si motivele pentru care le faci.
Daca chakra este echilibrata, vei lua decizii bune, vei lucra la proiecte care merita timpul tau si te vei simti multumit de rezultate.
Daca ai probleme cu aceasta chakra, faci judecati gresite si iei decizii care nu sunt bune pentru tine. Poti sa devii dependent de munca, sa te concentrezi mult prea mult doar intr-o singura directie a vietii tale.

Chakra patru- chakra inimii (Anahata) – culoarea asociata: verde 
Este chakra iubirii, dragostei, relationarii si comunicarii.
Daca chakra inimii este echilbrata, vei putea empatiza cu altii si vei putea sa le accepti dragostea si prietenia in viata ta. Vei avea prieteni buni si vei fi capabil sa creezi relatii pline de iubire. Vei avea compasiune pentru ceilalti.
Daca chakra nu e sanatoasa, vei avea probleme in a mentine prietenii si in a gasi dragostea. E posibil sa te simti singur, sa fii dominator sau inchis si rece fata de ceilalti.
Lucreaza cu pietrele verzi precum jadul. Pentru a fi mai iubitor cu tine insuti incearca quart-ul roz. Imagineaza-ti o floare roz care ti se deschide in inima.
Daca esti gelos si posesiv, inseamna ca ai chakra supraactivata. Poti folosi tot culoarea verde. Scopul tau este sa inveti sa ai incredere.

Chakra cinci – (Vishuda) – culoarea ascoiata: albastru 
Este chakra legata de comunicare si actiune. Reprezentata prin albastru, ne ajuta sa ne asiguram ca suntem auziti si ca putem sa vorbim de adevarul nostru.
Daca chakra e echilibrata, poti comunica usor cu familia si prietenii, cu cei cu care lucrezi si interactionezi. Poti chiar sa vorbesti in fata unei audiente.
Daca ai probleme la nivelul acestei chakre, poti fi timid, intimidat in anumite situatii si incapabil sa exprimi ceea ce vrei sa spui cu adevarat. Sau poti fi prea vorbaret in situatii in care ar trebui sa asculti prea mult.
Pentru dezvoltarea chakrei, se poate folosi agata albastra sau turoazul. Vizualizeaza o floare albastra ca cerul care se deschide.

Chakra sase – numita al treilea ochi (AJNA) – culoare asociata: indigo 
A sasea chakra este chakra sprancenei sau cel de-al treilea ochi. Este chakra intuitiei, a gandirii si a spiritualitatii.
Daca chakra este echilibrata, esti impacat cu tine si esti aplecat spre studierea unor aspect legate de spiritualitate. Poti sa-ti dezvolti intuitia psihica.
Daca chakra este inchisa, incepi sa sari de la o idée la alta, fara a te putea concentra. Sau esti predispus sa te fixezi pe o singura idée, fara a lua in considerare si alte pareri.
Printre pietrele capabile sa te ajute sa echilibrezi chakra, pot fi ametistul si lapis lazuli. Focalizeaza-te pe locul dintre ochii fizici si imagineaza-ti o floare care-si deschide petalele larg.

Chakra sapte – chakra coroanei (Sahasrara) – culoarea asociata: violet 
Chakra finala este chakra coroanei, reprezentata de culoarea violet.
Aceasta chakra controleaza intelepciunea si intelegerea adevarata. Cand este totul in echilibru la nivelul acestei chakre, iti poti planifica viata si face fata sarcinilor zilnice si provocarilor vietii. Simti legatura cu divinitatea si cu restul creatiei.
Cand chakra este nesanatoasa, iei decizii proaste, esti nefericit si indecis. Te simti singur si separat de restul creatiei.

Test

excelent

×